Soorten scooterverzekeringen

Soorten en vormen van scooterverzekeringen


Er zijn in hoofdlijnen drie soorten scooterverzekeringen:
  • WA (wettelijke aansprakelijkheid)
  • Beperkt casco (ook wel WA plus, WA extra of WA mini casco genoemd)
  • Volledig casco (ook wel WA casco of all risks genoemd)
WA
De WA verzekering dekt de schade die je met je scooter aan anderen en hun bezittingen toebrengt en waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent. De schade wordt ook vergoed als je een ander op je scooter laat rijden. De schade aan je scooter wordt niet vergoed. Ook niet als er sprake is van diefstal. Als scooter bezitter bent je verplicht je scooter minimaal WA te verzekeren.

Beperkt casco
Een beperkt casco verzekering vergoedt naast de verplichte WA dekking ook schade als gevolg van diefstal, brand, ruitbreuk, storm, hagel en botsing met dieren. Schade die je zelf veroorzaakt aan je eigen scooter is uitgesloten. Deze verzekering wordt veelal gesloten voor scooters die tussen de vier en acht jaar oud zijn.
 
Volledig casco
Een volledig casco verzekering vergoedt naast de schade aan anderen (WA dekking) ook de schade aan je eigen scooter. Ook als de schade uw eigen schuld is. Scooters van maximaal drie jaar oud worden vaak volledig casco verzekerd. Ook scooter rijders die hun scooter volledig gefinancierd hebben sluiten vaak een volledig casco verzekering af.

Rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er geprocedeerd worden om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van het uit te keren bedrag. Meestal krijgt je ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de scooter. Bijvoorbeeld bij geschillen met dealers en garages.

Ongevalleninzittendenverzekering

Bij een aanrijding kunnen jij en je passagiers gewond raken. Als daardoor (algehele) blijvende invaliditeit optreedt of als iemand overlijdt, dan keert de ongevalleninzittendenverzekering uit. Of je als bestuurder schuld had aan het ongeval speelt geen rol. Bij het afsluiten van de verzekering kies jeu zelf de verzekerde bedragen.

Schadeinzittendenverzekering
Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit ook als er geen sprake is van overlijden of invaliditeit. De verzekeraar betaalt uit, ongeacht of er iemand aansprakelijk is.

Berekenen

Welke scooter-verzekering is in jouw situatie het meest geschikt?

Direct afsluiten

Voer je gegevens in om direct je scooter te verzekeren.

Direct verzekerd

Verzekering aan- gevraagd? Je krijgt van ons direct een bevestiging.

Scooterverzekeringen

Goedkoop verzekeren!

Goedkoopste scootersverzekering
Scooter goedkoop verzekeren
Goedkope scooterverzekering